Geschiedenis "Landelijke Rijvereniging Wieringen"

Men zegt; “van vragen wordt je wijs”, hier het voorbeeld.
Over de Landelijke Rijvereniging “Wieringen” is weinig bekent, maar bij dhr. en mw. Dirk Mulder kwam een schriftje en
foto’s naar boven waar de geschiedenis in staat van deze vereniging, de jaren 1930 t/m 1935. Dit boekje wat is afgebeeld, was al bekent, maar dat was ook het enige.

O ja, nog een krantenknipsel waar de Wieringen ruiters de stoet voorgaat, ter gelegenheid van het jubileum van
Burgemeester Kolff. Op het voorblad, van het programma van een ruiteravond, een foto van een demonstratie ter gelegenheid van het eenjarig bestaan. Hieruit blijkt dus dat de vereniging is opgericht in 1930. 

Het bestuur: Mej. G. Mostert, voorzitter. Jb. Bruul, 1e secretaris. His Wilms, 2e sectretaris en instructie. N. Mulder, penningmeester. N. Bakker, Jb. Dekker en H. Smit, bestuursleden

Nu het schriftje;
Leden: Piet Dekker, Piet Smit, Wim Kooi, Jan Keizer, Jaap Mulder, de latere voorzitter van de Wironruiters,
Jan Wagemaker, Ab. Russelman, Mies Lely, dochter van ing. Lely (van de Zuiderzeewerken), Cootje Volkers
Annie Bruul, Bets Dekker, de latere secretaris van de Wironruiters.

De jaarverslagen zijn heel kort, een regel of tien gemiddeld. Er worden alleen zaken vermeld die “noodzakelijk” werden geacht, zoals b.v. in 1931 breekt Piet Dekker tijdens de les, op zondag 4 oktober, zijn been na een val van zijn paard. Op zondag 20 maart 1932 verscheen hij weer voor het eerst op les. In die tussentijd was hij vrij van contributie. De vereniging betaald in oktober 1932 ook een vergoeding aan Piet Dekker, van fl. 50,-, voor het ongeval. 15 november 1931 zijn de leden naar de opening geweest van een nieuwe manege in Den Helder. Ze hebben daaraan betaald; tolgeld aan de kooi, stalknecht en vertering totaal fl. 4,90. 30 maart 1932 is er aan een volgkoets, t.g.v. huwelijk W. Slob en vertering fl. 1,65 betaald. Op 6 juni is er meegedaan aan een concours te Opmeer en op 31 augustus is er een demonstratie gegeven bij de L.R. Helder.
Wegens vertrek van Wieringen zegt Cootje Volkers, 5 maart 1933, het lidmaatschap op. Jan Wagemaker bedankt op 30 juli 1933.


 Foto: 2e van links Jaap Mulder. Op de achtergrond de achterkant van het postkantoor, deze heren staan dus opgesteld op (nu) het Groene Hart

In 1933 komen er nieuwe leden bij; Jan Bosker, Simon Bakker en Gert Kooiman.
15 oktober 1933 is er een wandelrit gemaakt naar Slootdorp, met 9 ruiters. Er is opgestoken bij Hotel Smit en Cafe Veldman. De totale kosten fl. 5,50.

Op 22 oktober maken ze weer een rit, ditmaal naar Den Oever en is er opgestoken bij Cafe Zomerdijk. 
Een maand later maken ze een rondrit om het Amstelmeer. En pauzeren bij Waiboer te Ewijcksluis.
In juli 1934 worden er 8 nieuwe “jocky” petten aangeschaft, en wel voor het bedrag van fl. 38,=.
In dit jaar zegt Annie Bruul haar lidmaatschap op, wegens ziekte. Een nieuwe naam in 1934 is Grietje Omis.
De contributie is dan fl. 0,20 per week. Elke zondag wordt er gereden, de contributie wordt ook per week bijgehouden.Foto: v.l.n.r. Piet Smit, Jo Takes, Piet Dekker en Piet Klein

Dan in het verenigingsjaar 1934-1935 wordt er een jubileum gevierd van de vereniging, een rit gemaakt met 4 ruiters en 4 februari is de huldiging van Burgemeester Kolff.

Het schrift vermeld dat er op 18 maart fl. 7,85 wordt uitgetrokken voor een kado voor het huwelijk van Bets en Ab Russelman.
In dit jaar wordt ook de vereniging opgeheven. Het overgebleven bedrag fl. 94,94 wordt in achten gedeeld en uitgekeerd aan P. Dekker, W. Kooi, Jb. Mulder, A. Russelman, B. Dekker, A. Bruul, S. Bakkker en J. Bosker. In het schrift staat duidelijk vermeld: “vertering bij ontbinding” en dan de rekensom van de verdeling.


Foto: v.l.n.r. Wim Kooi, Piet Dekker, Geer Mostert, Jaap Mulder, Annie Bruul, Jan Wagemaker en instucteur His Wilms.

Dit is het einde van de Wieringen ruiters. Het “waarom” blijft een open vraag maar je weet het nooit.

Deel 2 volgt...