Lid worden?


Hier vind u het informatieboekje van de Landelijke Rijvereniging, Ponyclub en Menvereniging “De Wironruiters”.
Dit boekje is voor een ieder die geïnteresseerd is in onze vereniging.
Na het lezen van dit boekje zijn de nieuwe leden op de hoogte van de doelstelling, rechten en plichten binnen onze vereniging. Ruitersport in clubverband is leuk om te doen en een goede manier om te leren hoe je met paard of pony om moet gaan. Wij als Wironruiters streven er naar om optimale omstandigheden en een gezellige sfeer te creëren om de ruitersport te beoefenen. Dit kan o.a. door je te houden aan de regels zoals omschreven in dit boekwerkje. Wij hopen dat na het lezen van dit boekje nieuwe ruiters, maar ook andere belangstellenden, de weg naar onze manege aan de Lonjeweg weten te vinden, waar instructie of bestuur aanwezig is om uw overgebleven vragen te beantwoorden. Graag wijs ik u nog op onze internetsite www.wironruiters.nl voor overige informatie.