Opstart lessen

Wat houdt dit in?

Deze reeks van 10 lessen zijn om de 14 dagen. De kosten hiervoor zijn €50,=. Wanneer je een les mist kun je deze niet inhalen. Iemand die later instapt betaald de nog resterende datums maal € 5,=. Als er na de 10 lessen weer voldoende deelname is doen we opnieuw 10 lessen.

Op welke datums worden deze lessen gegeven?

Op dit moment wordt er gekeken of er voldoende animo is voor een nieuwe reeks opstartlessen. Heb je interesse neem dan contact op met Pieter Klein, telefoon 06 51535954.

Extra les meerijden?

Wat houdt dit in?

De Wironruiters biedt aan de leden de mogelijkheid om een extra les te kunnen inkopen à € 7,50 per les. Dit is mogelijk, omdat wij de uitgevallen plekken in een les willen opvullen.

Wil je een extra les rijden, neem dan contact op met de betreffende instructie, hij of zij bekijkt de mogelijkheden. Een les inkopen geldt niet alleen voor lessende leden maar ook voor leden die alleen baklid zijn.