LR, PC en MV 'De Wironruiters'

Privacyverklaring (AVG)

LR, PC en MV 'De Wironruiters' verwerkt persoonsgegevens op een veilige manier. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door LR, PC en MV 'De Wironruiters'.

WAT BETEKENT AVG?
Alle ondernemingen en verenigingen die persoonsgegevens verwerken en opslaan, moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

WAT HOUDT DEZE WET IN?
De wet houdt in dat alleen gegevens worden opgeslagen die LR, PC en MV 'De Wironruiters' daadwerkelijk nodig heeft en vastlegt welke gegevens worden opgeslagen en hoe deze worden beschermd. Zo verkoopt of deelt LR, PC en MV 'De Wironruiters' bijvoorbeeld nooit je gegevens aan/met derden.

WAT LIGT ERAAN TEN GRONDSLAG?
Door de groei in dataverkeer en -opslag en de verschillende wetgevingen in Europese landen ontstond de behoefte aan uniforme regels. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en vervangt onze Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, uit 2001.

WAT ZIJN PERSOONSGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, zonder daar een bijzondere inspanning voor te hoeven leveren. Het zijn gegevens die iets over jou zeggen, je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, leeftijd, IP-adressen, etc. Wanneer (een combinatie van) van deze gegevens naar jou herleid kan worden, spreken we over persoonsgegevens.

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS door LR, PC en MV 'De Wironruiters'
LR, PC en MV 'De Wironruiters' verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een werkrelatie hebben of hebben gehad. Wij registreren geen bijzondere, gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheid, geloof, afkomst, ed. Wij gebruiken alleen de nodige persoonsgegevens, gegevens die nodig zijn om de administratie tussen klant/lid en LR, PC en MV 'De Wironruiters' mogelijk te maken, voor eigen administratie. Deze gegevens worden zorgvuldig en niet langer dan nodig bewaard. Bij de verwerking van persoonsgegevens is LR, PC en MV 'De Wironruiters' gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Voor het bewaren van deze (persoons) gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

VRAAG EN/OF KLACHT
Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen via het contactformulier.