LR, PC en MV 'De Wironruiters'

Rijvereniging Wieringen

Periode 1930 - 1943

In 1930 werd op een landbouwfeest het idee geopperd een rijvereniging op te richten, waar de jongelui van toen, in verenigingsverband wat konden rijden met paarden die doordeweeks op het land werden gebruikt. Het ging gewoon op ongezadelde paarden omdat er geen zadels beschikbaar waren. Er werd les gegeven door His Wilms, die als militair tijdens de Eerste Wereldoorlog, bij de huzaren had gediend. Hij was daar wachtmeester bij het 'paardenvolk', de zogenaamde bereden artillerie.

Het bestuur bestond uit: Geer Mostert, Jacob Bruul, His Wilms, Nan Mulder, Nan Bakker, Jacob Dekker en Herman Smit.

Leden: Piet Dekker, Piet Smit, Wim Kooi, Jan Keizer, Jan Wagemaker, Albert Russelman, Cootje Volkers, Annie Bruul, Jaap Mulder, Mies Lely en Bets Dekker.

In 1933 komen er nieuwe leden bij; Jan Bosker, Simon Bakker en Gert Kooiman.

Op 15 oktober 1933 is er met negen ruiters een wandelrit gemaakt naar Slootdorp. Er is opgestoken bij Hotel Smit en Cafe Veldman. De totale kosten fl. 5,50.

De jaarverslagen zijn kort, er worden alleen noodzakelijke zaken gemeld. Zoals in 1931; dan breekt Piet Dekker tijdens de les op 4 oktober, zijn been na een val van zijn paard.

Café Zomerdijk en Waiboer

Op 22 oktober maken ze weer een rit, ditmaal naar Den Oever. Er wordt opgestoken bij café Zomerdijk. Een maand later maken ze een rondrit om het Amstelmeer. En pauzeren bij café Waiboer te Amstelmeerdijk, van Ewijcksluis. In juli 1934 worden er acht nieuwe “jocky” petten aangeschaft, en wel voor het bedrag van fl. 38,=. In dit jaar zegt Annie Bruul haar lidmaatschap op, wegens ziekte. Een nieuwe naam in 1934 is Grietje Omis. De contributie is dan fl. 0,20 per week. Elke zondag wordt er gereden, de contributie wordt ook per week bijgehouden.

Dan in het verenigingsjaar 1934-1935 wordt er een jubileum gevierd van de vereniging, een rit gemaakt met vier ruiters en 4 februari is de huldiging van Burgemeester Kolff.

Bets Russelman - Dekker

Het schrift vermeld dat er op 18 maart fl. 7,85 wordt uitgetrokken voor een kado voor het huwelijk van Bets en Ab Russelman - Dekker. Het echtpaar heeft een melkzaak en kunnen niet meer op zondag rijden. Bets Dekker is de drijvende kracht achter de vereniging.

In dit jaar, 1935, wordt de vereniging opgeheven. Het overgebleven bedrag fl. 94,94 wordt in achten gedeeld en uitgekeerd aan P. Dekker, W. Kooi, Jb. Mulder, A. Russelman, B. Dekker, A. Bruul, S. Bakkker en J. Bosker. In het schrift staat duidelijk vermeld: “vertering bij ontbinding” en dan de rekensom van de verdeling.

Het is het einde van de vereniging Landelijke Rijvereniging Wieringen. Het was ook de tijd dat paarden door het leger werden gevorderd, verenigingen werden niet meer toegestaan en later werden ook samenscholingen van drie of meer personen verboden. Verder kwam aan vele benodigdheden, als voer, tuig en zadels, een gebrek.

Landbouwfeest Wieringen 1934


Foto boven: 2e van links Jaap Mulder. Op de achtergrond de achterkant van het postkantoor, deze heren staan opgesteld op (nu) het Groene Hart.

Foto rechts v.l.n.r. Piet Smit, Jo Takes, Piet Dekker en Piet Klein.

v.l.n.r. Piet Smit, Jo Takes, Piet Dekker en Piet Klein.

Paardenvereniging 'De Wironruiters'

Periode 1943 - 1970

LR, PC en MV 'De Wironruiters'

Periode 1970 - nu