LR, PC en MV 'De Wironruiters'


Geschiedenis "Landelijke Rijvereniging Wieringen"

Men zegt; “Van vragen word je wijs”, hier het voorbeeld. Over de Landelijke Rijvereniging “Wieringen” was weinig bekend, maar door dit boekje en een aantal foto's, bewaard door de dhr. en mw. Dirk Mulder bleek dat de vereniging in 1930, is opgericht. Het boekje beschrijft de beginperiode 1930-1935.

O ja, nog een krantenknipsel waar de Wieringen ruiters de stoet, ter gelegenheid van het jubileum van Burgemeester Kolff, voorgaat. Op het voorblad, van het programma van een ruiteravond, een foto van een demonstratie ter gelegenheid van het eenjarig bestaan in oktober 1931.

Start Rijvereniging Wieringen

In 1930 werd op een landbouwfeest het idee geopperd een rijvereniging op te richten, waar de jongelui van toen, in verenigingsverband wat konden rijden met paarden die doordeweeks op het land werden gebruikt. Het ging gewoon op ongezadelde paarden omdat er nog geen zadels beschikbaar waren. Er werd les gegeven door His Wilms, die als militair bij de huzaren had gediend.

Periode 1930 - 1943

Rijvereniging Wieringen.

Periode 1943 - 1970

Paardenvereniging De Wironruiters.

Periode 1970 - nu

LR, PC en MV 'De Wironruiters'.