Voorzitter Pieter Klein draagt met een goed gevoel na ruim 24 jaar de voorzittershamer over aan Linda Koning. Pieter wordt omschreven als de ’rots-in-de-branding’, innovatief en verbindend. Tijdens de ledenvergadering van de rijvereniging de Wironruiters in Hippolytushoef op 9 oktober 2020, werd hij benoemd tot Erelid.

Piet pakte, als opvolger van Jouke Wouda, in maart 1996 de voorzittershamer op. Menig lid of bekende van de vereniging weet niet beter dan dat Piet er is; als voorzitter maar ook is hij veel en vaak in de weer bij de manege. Maar dat gaat veranderen…

Kleine terugblik op een lange periode

Wat is je geheim dat je dit zolang gedaan hebt: ‘Haha. Een geheim? Dat heb ik niet volgens mij. Dat moet toch het algemene plezier zijn denk ik. Als je er geen plezier in hebt dan doe je het geen 24,5 jaar.’ Wanneer wij hier op doorvragen, verteld Piet dat er meerdere dingen zijn waar hij veel plezier in had; ‘De Nederlands Kampioenschappen die we met de viertallen pony’s hebben behaald. Ook omdat mijn dochter daar in mee deed. De saamhorigheid die er toen was van de ruiters en ouders heeft toen ook tot meerdere mooie dingen geleid voor de Wironruiters. Ik denk dan aan het organiseren van de kring- en provinciale kampioenschappen. Maar ook tot het plan om een manege te gaan bouwen.’

Piet is het meest trots op de realisatie van de rijhal. ‘Omdat ik dat als enige manier zag voor het voorbestaan van de Wironruiters. Ik herinner mij nog goed dat we met het toenmalige bestuur een bijeenkomst hadden georganiseerd om te inventariseren wat de mogelijkheden waren. We begonnen met het zoeken naar een locatie. We hadden er ongeveer 8 tot 10 op het oog. Het werd uiteindelijk mogelijk op de huidige locatie. Het hele traject van idee naar realisatie heeft een paar jaar geduurd. Het was intensief maar de moeite waard. Als ik kijk hoeveel plezier er nu aan wordt beleefd, heb ik er een goed genoegen van.’

We vragen Piet of hij nog een tip heeft aan het huidige bestuur en de leden: ‘Zorg dat je het gezellig hebt met elkaar. Toon empathie en help elkaar. Je mag kritisch zijn maar houd er rekening mee dat het allemaal door vrijwilligers wordt gedaan. Ga zo door als vereniging zoals jullie nu bezig zijn. Er zijn veel nieuwe initiatieven genomen door de nieuwe en aankomende bestuursleden. Initiatieven waar de vereniging mee verder kan. Ik zie motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Hou dat vast.’

De leden van de Wironruiters zijn Piet dankbaar voor zijn vele jaren gedreven inzet voor de vereniging. Hij zal verbonden blijven doordat hij de kantine voor zijn rekening blijft nemen. Verder zal hij vrijdagavond 9 oktober tijdens de algemene ledenvergadering in ‘kleine kring’ afscheid nemen en formeel de functie overdragen. Het bestuur van de Wironruiters gaat er vanuit dat er op een later moment alsnog mogelijkheid komt om hem nog eens écht in het zonnetje te zetten. Piet verdient een speciaal afscheid en geen stille trom….

Shares
Share This