LR, PC en MV 'De Wironruiters'

Huisregels voor ruiter, publiek en eigenaren van paarden/pony's

Ten behoeve van veiligheid en paardrij-plezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Voor iedereen geldt:

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien;

 • Niet rennen en schreeuwen op stal ook rond de rijbaan dient rust te zijn;

 • Er mag in de rijbak, afhang, kantine en te paard niet gerookt worden;

 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden;

 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik te worden opgeruimd.

Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen;

 • Alcohol voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan;

 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt;

 • Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretisch en praktische instructie hebben gevolgd.

Voor beginnen ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen;

 • Absolute beginners volgende minimaal twee speciale beginnerslessen.

Voor eigenaren van een paar of pony geldt bovendien:

 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels;

 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.


Rijbaan regels voor ruiters

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u één of meer regels niet? Uw instructeur of overige personeelsleden geven u graag een toelichting.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband met CE-markering en EN-1348 teken te dragen;

 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen meteen gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps;

 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten;

 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of losse sieraden en losse kleding te dragen;

 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd;

 • Op en afstijgen op dient gestructureerd te geschieden;

 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden);

 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang;

 • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte;

 • Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden voor springen (en mennen);

 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden;

 • Als er gesprongen wordt in de rijbaan, dienen de overige ruiters te stappen op de hoefslag;

 • Niet stappen of halthouden op de hoefslag;

 • Te paard, op een rijtuig mag niet worden gerookt.


Regelgeving gebruik rijhal

 • Ieder Wironlid kan een sleutel van de rijhal (zijdeur) krijgen (€25,- borg);

 • Kantine en entree blijven afgesloten;

 • Wanneer de rijhal niet in gebruik is, mag ieder Wironlid vrij rijden in de rijhal. Er is kans dat er meerdere ruiters aan het rijden zijn;

 • Men moet elkaar gedogen en bij teveel ruiters moet er onderling overleg zijn;

 • Privé les met gediplomeerde instructie is toegestaan;

 • Huur van de rijbak per uur voor ruiters:
  - Niet Wironruiter kan de bak huren voor € 16,- , leden mogen hierbij vrij rijden;
  - Niet Wironruiter kan de bak huren voor € 30,- , zonder dat leden vrij mogen rijden;
  - Huur van de rijbak moet te allen tijde worden aangevraagd bij voorzitter Pieter Klein;
  - Huur van de rijhal moet vooraf worden betaald bij voorzitter Pieter Klein, sleutel aldaar;
  - Structurele aanvragen worden altijd binnen het bestuur besproken.

 • Lichten mogen alleen na zonsondergang gebruikt worden. ’s Avonds moeten deze na het rijden onmiddellijk uit gedaan worden.

 • Bij vertrek moet het licht in de afhang uit gedaan worden. Bij verzuim volgt sanctie;

 • Longeren in de rijbak is alleen toegestaan als men alleen in de rijbak is;

 • Paarden en pony’s mogen niet los in de rijbak;

 • Mest dient opgeruimd te worden in de afhang en op het parkeerterrein;

 • Het rijden met een hengst is alleen toegestaan na overleg en goedkeuring van de instructie;

 • Een Wironlid mag met twee, bij de vereniging, geregistreerde paarden/pony’s rijden;

 • De rijbak mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden;

 • Berijden van paard, pony of menwagen in de afhang is niet toegestaan, ook niet op- en afstappen in de afhang;

 • Een goedgekeurde veiligheidscap is te allen tijde verplicht in de rijhal;

 • Paard of pony in de rijbak voor de menwagen spannen;

 • Honden dienen aangelijnd te zijn in de rijhal;

 • Het is verboden om te roken in de rijhal;

 • De rijbaan etiquette is van toepassing in de rijhal. Te bevragen bij de instructie;

 • Alle activiteiten in de rijhal zijn voor eigen risico;

 • Het is verboden consumpties uit de kantine mee te nemen naar de rijhal.


Regels onderlinge wedstrijd

 • Het dragen van een veiligheidscap is verplicht;

 • Paard/pony moet ingeent zijn, anders mag er niet gestart worden, er zal paspoortcontrole plaatsvinden.